1.
Álvarez-Uría Rico F. Escola, laicismo e democracia: lireratura clerical e anticlerical na España de Restauración. Sarmiento Rev Gal Port Hist Educ [Internet]. 2022 Aug. 5 [cited 2024 Jun. 25];26:7-33. Available from: https://revistas.udc.es/index.php/sarmiento/article/view/srgphe.2022.26.0.9241