Rojas Sampedro, Antonio. “O Papel Educativo Dos Movementos Sociais En España, Entre O Tardofranquismo E a transición democrática (1956-1982)”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación 260 (August 8, 2022): 137-159. Accessed September 27, 2023. https://revistas.udc.es/index.php/sarmiento/article/view/srgphe.2022.26.0.9243.