Manique da Silva, Carlos. “Alexandre Luís Da Cunha. Un Professor Liberal No Mundo Atlántico (primeira Metade Do século XIX)”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación 260 (August 4, 2022): 35-58. Accessed December 4, 2022. https://revistas.udc.es/index.php/sarmiento/article/view/srgphe.2022.26.0.9235.