Beato, Carlos. “O Liceu Angrense Da Primeira República Aos Alvores Do Estado Novo: Angra Do Heroísmo: Instituto Histórico Da Ilha Terceira, 2019. 284pp. ISBN 978-972-9220-47-0”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación 250 (July 13, 2021): 362-368. Accessed May 28, 2022. https://revistas.udc.es/index.php/sarmiento/article/view/srgphe.2021.25.0.8624.