Pintassilgo, Joaquim. “Unha Mirada crítica Sobe a Maison Des Petits: O Relatorio Da Viaxe De Estudo Da Bolseira Irene Lisboa (1933)”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación 250 (July 12, 2021): 311-323. Accessed August 14, 2022. https://revistas.udc.es/index.php/sarmiento/article/view/srgphe.2021.25.0.8617.