Gatti Júnior, Décio. “Visións antagónicas Sobre O Ideario Da Liga Internacional Pola Educación Nova En Dous Manuais De Historia Da Educación Publicados No Brasil Na década De 1930”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación 250 (July 9, 2021): 185-208. Accessed August 14, 2022. https://revistas.udc.es/index.php/sarmiento/article/view/srgphe.2021.25.0.8609.