Costa Rico, Antón. “Ecos, Influencias E manifestacións Da Escola Nova E Activa En Galicia”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación 25 (July 9, 2021): 123–161. Accessed May 19, 2024. https://revistas.udc.es/index.php/sarmiento/article/view/srgphe.2021.25.0.8607.