Candeias Martíns, Ernesto. “As Influencias (psico)pedagóxicas Belgas En Faria De Vasconcelos E a Súa repercusión Na educación De Nenos Anormais (escolares)”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación 250 (July 9, 2021): 95-122. Accessed May 28, 2022. https://revistas.udc.es/index.php/sarmiento/article/view/srgphe.2021.25.0.8605.