Cid Fernández, Xosé Manuel. “A represión Franquista Do Maxisterio. Unha Historia Que Debemos Seguir Reescribindo, Para Fundamentar Historicamente Unha educación Para a Paz”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación 240 (December 1, 2020): 265-282. Accessed September 25, 2021. https://revistas.udc.es/index.php/sarmiento/article/view/srgphe.2020.24.0.7139.