Pereira, Maria Paula. “A Dirección Xeral Do Ensino Primario: Estratexias De orientación E Disciplina Do Profesorado De Primaria (1930-1956)”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación 240 (December 1, 2020): 239-261. Accessed March 7, 2021. https://revistas.udc.es/index.php/sarmiento/article/view/srgphe.2020.24.0.7138.