Bellaci, Francesco. “O Valor Educativo Da Memoria Da Resistencia Antifascista En Italia. O Caso Do Partisano Ezio Raspantio”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación 240 (December 1, 2020): 115-125. Accessed February 28, 2021. https://revistas.udc.es/index.php/sarmiento/article/view/srgphe.2020.24.0.7130.