Romeiras Amado, Maria. “Natureza, Sentidos E integración: Caso Do Estudo Do Centro Hellen Keller”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación 220 (July 4, 2019): 13-36. Accessed August 7, 2020. https://revistas.udc.es/index.php/sarmiento/article/view/srgphe.2018.22.0.5473.