Cid Galante, Rosa María. “Entre O Esquecemento E a Memoria. Educación, Mitos E Realidades: Valencia: Tirant Humanidades, 203 Pp. ISBN: 978-84-1706-945-1”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación 210 (October 10, 2018): 269-273. Accessed September 27, 2020. https://revistas.udc.es/index.php/sarmiento/article/view/srgphe.2017.21.0.4897.