Ziegler, S., and J. Pintassilgo. “Xénese Dunha apropiación: O Proxecto «aprender a Aprender» E a Escola Waldorf Xardim Do Monte, Portugal (1993-2005)”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa De Historia Da Educación, vol. 26, Aug. 2022, pp. 87-108, doi:10.17979/srgphe.2022.26.0.9239.