Malheiro, X. M. “Salceda De Caselas Nos Tempos Da emigración a América. Evolución Da poboación, economía E dinámicas sociopolíticas Locais (1880- 1960): Pontevedra: Deputación De Pontevedra, 2019, 447 Pp. ISBN: 978- 84-8457-475-0”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa De Historia Da Educación, vol. 25, July 2021, pp. 384-8, doi:10.17979/srgphe.2021.25.0.8628.