Costa Rico, A., and L. A. Marques Alves. “Presentación: A Nova Educación (1921-2021) (LIEN): A Ligue Internatinale Pour L’Éducation Nouvelle”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa De Historia Da Educación, vol. 25, July 2021, pp. 9-22, doi:10.17979/srgphe.2021.25.0.8596.