Cid Fernández, X. M. “A represión Franquista Do Maxisterio. Unha Historia Que Debemos Seguir Reescribindo, Para Fundamentar Historicamente Unha educación Para a Paz”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa De Historia Da Educación, vol. 24, Dec. 2020, pp. 265-82, doi:10.17979/srgphe.2020.24.0.7139.