Romeiras Amado, M. “Natureza, Sentidos E integración: Caso Do Estudo Do Centro Hellen Keller”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa De Historia Da Educación, vol. 22, July 2019, pp. 13-36, doi:10.17979/srgphe.2018.22.0.5473.