[1]
A. Iglesias Galdo, “Sobre a (in)xustiza xuvenil: da súa histórica vocación educativa e a intrusión da lóxica neoliberal”, Sarmiento Rev Gal Port Hist Educ, vol. 25, pp. 211-229, Jul. 2021.