[1]
E. Candeias Martíns, “As influencias (psico)pedagóxicas belgas en Faria de Vasconcelos e a súa repercusión na educación de nenos anormais (escolares)”, Sarmiento Rev Gal Port Hist Educ, vol. 25, pp. 95-122, Jul. 2021.