[1]
M. V. Carrera-Fernández, “Unha aposta pola Educación para a Paz e a Comprensión Internacional: o labor dos organismos internacionais latinoamericanos (1934-1956)”, Sarmiento Rev Gal Port Hist Educ, vol. 24, pp. 283-303, Dec. 2020.