[1]
M. P. Pereira, “A Dirección Xeral do Ensino Primario: estratexias de orientación e disciplina do profesorado de primaria (1930-1956)”, Sarmiento Rev Gal Port Hist Educ, vol. 24, pp. 239-261, Dec. 2020.