[1]
S. Azevedo, B. Ferreira, C. Luísa, and V. Rodrigues, “Educadores sociais portugueses: Pertinencia, formación e identidade profesional en (re)construción”, Sarmiento Rev Gal Port Hist Educ, vol. 27, pp. 207–225, Nov. 2023.