Porto Ucha, Ángel S. and Vázquez Ramil, R. (2021) “Un modelo de movemento asociativo do maxisterio durante a segunda república: A Casa del Maestro de Pontevedra (1934-1936)”, Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 250, pp. 275-307. doi: 10.17979/srgphe.2021.25.0.8616.