Iglesias Galdo, A. (2021) “Sobre a (in)xustiza xuvenil: da súa histórica vocación educativa e a intrusión da lóxica neoliberal”, Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 250, pp. 211-229. doi: 10.17979/srgphe.2021.25.0.8610.