Gatti Júnior, D. (2021) “Visións antagónicas sobre o ideario da Liga Internacional pola Educación Nova en dous manuais de Historia da Educación publicados no Brasil na década de 1930”, Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 250, pp. 185-208. doi: 10.17979/srgphe.2021.25.0.8609.