Candeias Martíns, E. (2021) “As influencias (psico)pedagóxicas belgas en Faria de Vasconcelos e a súa repercusión na educación de nenos anormais (escolares)”, Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 250, pp. 95-122. doi: 10.17979/srgphe.2021.25.0.8605.