Iglesias Salvado, J. L. (2020) “Xosé María Álvarez Blázquez: Mestre republicano. Diario escolar e desterro: Vigo: Editorial Galaxia, 2019. 223pp. ISBN: 978-84-9151-341-4”, Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 240, pp. 324-329. doi: 10.17979/srgphe.2020.24.0.7160.