Carrera-Fernández, M. V. (2020) “Unha aposta pola Educación para a Paz e a Comprensión Internacional: o labor dos organismos internacionais latinoamericanos (1934-1956)”, Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 240, pp. 283-303. doi: 10.17979/srgphe.2020.24.0.7140.