Cid Fernández, X. M. (2020) “A represión franquista do Maxisterio. Unha historia que debemos seguir reescribindo, para fundamentar historicamente unha educación para a paz”, Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 240, pp. 265-282. doi: 10.17979/srgphe.2020.24.0.7139.