Pereira, M. P. (2020) “A Dirección Xeral do Ensino Primario: estratexias de orientación e disciplina do profesorado de primaria (1930-1956)”, Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 240, pp. 239-261. doi: 10.17979/srgphe.2020.24.0.7138.