Bellaci, F. (2020) “O valor educativo da memoria da resistencia antifascista en Italia. O caso do partisano Ezio Raspantio”, Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 240, pp. 115-125. doi: 10.17979/srgphe.2020.24.0.7130.