Diamant, A. (2020) “Aprender fabricando xoguetes. Percorrido cara a unha experiencia de educar para a paz fóra da escola en Arxentina”, Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 240, pp. 75-100. doi: 10.17979/srgphe.2020.24.0.7115.