Southwell, M. (2020) “Pedro Henríquez Ureña e a utopía de América: exilios, humanismo e educación”, Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 240, pp. 29-42. doi: 10.17979/srgphe.2020.24.0.7112.