Iglesias Galdo, A. (2019) “Narciso de Gabriel. Elisa e Marcela. Amigas e amantes: Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2019, 212 pp. ISBN: 978-84-9121-492-2 | Madrid: Morata, 2019, 304 pp. ISBN: 978-84-7112-922-2”, Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 230, pp. 341-346. doi: 10.17979/srgphe.2019.23.0.5906.