Romeiras Amado, M. (2019) “Natureza, sentidos e integración: caso do estudo do centro Hellen Keller”, Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 220, pp. 13-36. doi: 10.17979/srgphe.2018.22.0.5473.