Casanova, A. (2019) “Escolas de Floresta: O modelo de educación ao aire libre en Europa e España”, Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 220, pp. 51-67. doi: 10.17979/srgphe.2018.22.0.5462.