Trillo Alonso, F. (2013) “Apuntes para unha memoria escolar: a miña experiencia no colexio Santa María do Mar”, Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, 160, pp. 73-80. doi: 10.17979/srgphe.2012.16.0.4095.