Cid Fernández, Xosé Manuel. 2020. “A represión Franquista Do Maxisterio. Unha Historia Que Debemos Seguir Reescribindo, Para Fundamentar Historicamente Unha educación Para a Paz”. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa De Historia Da Educación 24 (December):265-82. https://doi.org/10.17979/srgphe.2020.24.0.7139.