RUIZ PÉREZ, ÁNGEL. Problemas de disciplina na Universidade de Santiago. Un espisodio de 1866. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, v. 26, p. 259-271, 9 Aug. 2022.