CID FERNÁNDEZ, X. M.; CID GALANTE, R. M. O asociacionismo do maxisterio ourensán no primeiro terzo do século XX. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, v. 26, p. 189-218, 8 Aug. 2022.