ÁLVAREZ-URÍA RICO, F. Escola, laicismo e democracia: lireratura clerical e anticlerical na España de Restauración. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, v. 26, p. 7-33, 5 Aug. 2022.