COSTA RICO, A. Ecos, influencias e manifestacións da Escola Nova e Activa en Galicia. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, v. 25, p. 123-161, 9 Jul. 2021.