CANDEIAS MARTÍNS, E. As influencias (psico)pedagóxicas belgas en Faria de Vasconcelos e a súa repercusión na educación de nenos anormais (escolares). Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, v. 25, p. 95-122, 9 Jul. 2021.