GONÇALVES VIDAL, D.; SILVA RABELO, R. Fórmula e utopía: o movimento internacional da educación nova. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, v. 25, p. 23-50, 8 Jul. 2021.