COSTA RICO, A.; MARQUES ALVES, L. A. Presentación: A Nova Educación (1921-2021) (LIEN): A Ligue Internatinale pour L’Éducation Nouvelle. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, v. 25, p. 9-22, 7 Jul. 2021.