FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, X. Ben-Cho-Shey inédito: Santiago de Compostela: Auga Editora-Deputación de Ourense, 2018. 230 pp. ISBN: 978-84- 948778-7-2. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, v. 24, p. 311-314, 1 Dec. 2020.