CARRERA-FERNÁNDEZ, M. V. Unha aposta pola Educación para a Paz e a Comprensión Internacional: o labor dos organismos internacionais latinoamericanos (1934-1956). Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, v. 24, p. 283-303, 1 Dec. 2020.