PEREIRA, M. P. A Dirección Xeral do Ensino Primario: estratexias de orientación e disciplina do profesorado de primaria (1930-1956). Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, v. 24, p. 239-261, 1 Dec. 2020.