TORO BLANCO, P. "Nenos, sexamos bos, miremos ese horror!". O nacionalismo cívico como réxime emocional na educación lchilena durante a segunda guerra mundial (c. 1941-c. 1945). Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, v. 24, p. 161-175, 1 Dec. 2020.